Scroll down to volunteer


Vaktpåmelding Julecupen Torsdag 28. desember signup sheet

Velkommen til vaktpåmeldingen til BHK Julecupen 2023.

I 2023 vil Julecupen bli arrangert i Bønes Arena og Zinken Hopp Idrettshall 16.-17. desember og i Sandslihallen 27.-30. desember. På grunn av vedlikehold i Haukelandshallen er antall personer som kan oppholde seg i hallen på nivå med grensen satt under covid. Derfor er det ikke mulig å gjennomføre arrangementet i Haukelandshallen.

Foresatte skal jobbe 2 vakter for første barn som er medlem, og kun 1 vakt for barn ut over dette.

Ved registrering er det viktig at man fyller inn alle feltene. For at vi skal få registrert rette opplysninger må man legge til laget dugnaden er utført for og fornavnet til barnet etter etternavnet til foresatte.
F.eks. Ola Nordmann blir Ola Nordmann - J12 – Erna

__________
VAKTTYPE

KIOSK - OVER 15 ÅR
Kiosken i inngangspartiet. Betjene salgslukene og produsere salgsvarer. KUN vakter over 15 år i miniturnering. Helst voksne vakter. Produksjonen i hovedkiosken består i å steke vafler, varme pølser og fylle på slushmaskinen med mer. SVÆRT viktig at det er hovedvekt av voksne vakter i kiosken. Rydding og renhold er nødvendig underveis. Har du første vakt er det viktig å møte presis. Har du siste vakt, må du være med på rydding av kiosk og hall.

Salg av billetter skjer i kiosken ansvar for at alle som skal løser billett. Spillere, trenere, dommere og representanter fra Håndballforbund/Region har gratis inngang. Oppstår det diskusjoner rundt betaling henvis til dagansvarlig.

TILBEREDNING/PRODUKSJON
Tilberedning og produksjon til kiosken. Kutte frukt, steke pizza, lage baguetter med mer. Forsyne kiosken med salgsvarer og hjelpe der ved behov. Denne vakten MÅ være voksen. Har du første vakt er det viktig å møte presis. Har du siste vakt må du være med på rydding av kiosk og kjøkken.

FAIRPLAYVERT MINITURNERING / MEDALJEUTDELING
Fairplayvert og medaljeutdeler lørdag 16. og søndag 17. desember.
Utdeling av medaljer. Må være forberedt på å bruke mikrofon og styre medaljeutdelingen. Snakke med lagledere og generelt sørge for at alt går fint for seg. Har du siste vakt må du være med på rydding av kiosk og hall.

BANESEKRETARIAT HOVEDTURNERING
Banesekretariat i romjulen. Sørge for at kampene starter på riktig tidspunkt og med riktig spilletid for årsklassen.
Betjene måltavlen, føre resultat i app. Håndballkompetanse og/eller erfaring fra banesekreteriat er en fordel. Har du siste vakt må du være med på rydding av kiosk og hall.

HOVEDSEKRETARIAT
Hovedsekreteriat. Påse at kampene starter til oppsatt tid og at resultatene blir registret. Hente inn kampkort. Ta imot lagslister i romjulen. Svare på spørsmål om turneringen.

LEKEROM - VOKSEN
Vakt i lekerom. Holde oppsyn med lekerommet og sikre at aktivitetene går forsvarlig for seg. Passe på utstyret. Denne vakten må være en voksen person. Har du siste vakt må du være med på rydding av lekerom og hall.

RIGGING OG RYDDING
Rigging og rydding. KUN Voksne. Vakter som i utgangspunktet er reservert spillere på herre/damelag. Rigging og tilrettelegging fredag 15.12 og tirsdag 26.12. Rydde ut av hallene 17.12 og 30.12.

LOTTERI
Lotteri. Betjene salgsplassen for lotteriet. Det skal selges lynlodd og deles ut premier. Vakten passer bra til våre ungdomsspillere.

BANESEKRETARIAT (10 OG 11 ÅR)
Banesekretariat Minihelg. Betjene måltavlen og sørge for at kampene starter på riktig tidspunkt. Det føres ikke resultat i 10 årsklasessen. Det føres resultat og mål i 11 årsklassen og i Gullserien. Erfaring fra banesekreteriat er en fordel, men det er en god arena og øve for deg som er ny i sekretariat. Har du siste vakt må du være med på rydding av kiosk og hall.

BEREDSKAP
Beredskap er en ekstra resurs som kan settes inn der det er behov for støtte under arrangementet. Dagansvarlig vil styre bruken av denne stillingen.

To sign up, select a row below

Show volunteers

What and when
Open
 
Sandsli - Kiosk - Over 15 år
28.12 0715-1200
Neil M., Daniela L., Magnus Eldevik �.,
1
1
Sandsli - Kiosk - Over 15 år
28.12 1145-1600
Mina H., Anna L., Ina H., Aline T.,
FULL
Sandsli - Kiosk - Over 15 år
28.12 1545-2100
Mona S., Pål J., Ingrid A., Mary K.,
FULL
Sandsli - Tilberedning/Produksjon
28.12 0715-1200
2
2
Sandsli - Tilberedning/Produksjon
28.12 1145-1600
Anne Kristin P., Nils-Kristian M.,
FULL
Sandsli - Tilberedning/Produksjon
28.12 1545-2100
Barbara S.,
FULL
Sandsli - Banesekretariat Hovedturnering
28.12 0715-1200
Jonas L., David K.,
FULL
Sandsli - Banesekretariat Hovedturnering
28.12 1145-1600
David K., Ivar W.,
FULL
Sandsli - Banesekretariat Hovedturnering
28.12 1545-2100
Arne H., Tom G.,
FULL
Sandsli - Hovedsekretariat
28.12 0715-1200
1
1
Sandsli - Hovedsekretariat
28.12 1145-1600
Jonas L.,
FULL
Sandsli - Hovedsekretariat
28.12 1545-2100
1
1
Sandsli - Beredskap
28.12 0715-1200
1
1
Sandsli - Beredskap
28.12 1145-1600
Bernt O.,
FULL
Sandsli - Beredskap
28.12 1545-2100
Bernt O.,
FULL
Generated by VolunteerSignup.org © 2011 to 2024, VolunteerSignup.org | Help | FAQ | About | Terms and Conditions | Privacy Policy